Tượng người suy tư 1 tượng bán lẻ

2,450,000₫

Mô tả

Tượng người suy tư

cao 35cm

ngang 12cm

làm bằng bạc phủ compozit

Bình luận

Sản phẩm khác