8%
 Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Nâu

Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Nâu

3,250,000₫

3,550,000₫

22%
 Tượng Phật Ngồi Trên Đài Sen

Tượng Phật Ngồi Trên Đài Sen

1,990,000₫

2,550,000₫

11%
 Tượng Phật Ngồi Thiền  Tượng Phật Ngồi Thiền

Tượng Phật Ngồi Thiền

3,250,000₫

3,650,000₫

10%
 Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Bạc  Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Bạc
19%
 Tượng Đầu Phật Màu Xanh

Tượng Đầu Phật Màu Xanh

1,250,000₫

1,550,000₫

10%
 Tượng Đầu Phật Màu Xanh

Tượng Đầu Phật Màu Xanh

1,790,000₫

1,990,000₫

10%
 Tượng Phật Đứng Màu Trắng

Tượng Phật Đứng Màu Trắng

1,400,000₫

1,560,000₫

10%
 Tượng Phật Đứng Màu Vàng  Tượng Phật Đứng Màu Vàng

Tượng Phật Đứng Màu Vàng

1,400,000₫

1,560,000₫