8%
 Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Nâu

Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Nâu

3,250,000₫

3,550,000₫

22%
 Tượng Phật Ngồi Trên Đài Sen

Tượng Phật Ngồi Trên Đài Sen

1,990,000₫

2,550,000₫

10%
 Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Bạc  Tượng Phật Ngồi Thiền Áo Bạc