10%
 Cặp bò tót trang trí 1 con

Cặp bò tót trang trí 1 con

1,790,000₫

1,990,000₫

24%
 Cặp mèo con trang trí

Cặp mèo con trang trí

635,000₫

835,000₫

24%
 Tượng chó đen trang trí

Tượng chó đen trang trí

950,000₫

1,250,000₫

16%
 Đôi hươu đen trang trí nhà

Đôi hươu đen trang trí nhà

2,450,000₫

2,900,000₫

24%
 Tượng cừu đen  Tượng cừu đen

Tượng cừu đen

950,000₫

1,250,000₫

13%
 Phù điêu mặt người 1 bức
12%
 Tượng chơi golf

Tượng chơi golf

2,600,000₫

2,950,000₫

8%
 Tượng ngựa chiến thắng 1 con

Tượng ngựa chiến thắng 1 con

3,890,000₫

4,250,000₫

15%
 Set 2 nhạc công nam

Set 2 nhạc công nam

1,650,000₫

1,950,000₫

13%
 Set 4 nhạc công  Set 4 nhạc công

Set 4 nhạc công

3,390,000₫

3,890,000₫