Set Nến Trang Trí Để Bàn

đế cao nhất cao 22cm

chân đé 10cm

đế thấp 17cm

chân đế 10cm

cốc nến 6cm

Bình luận